Equip humà i Formació

Equip humà

Disposem d’un sistema eficaç que garanteix l’equip perfecte per prestar el servei.

Assignem un responsable de centre que es dedicarà a garantir la gestió diària de l’operativa, el control del servei i la interlocució directa amb els responsables del servei de l’escola.

El responsable de centre és el principal nexe d’unió entre Sodexo i l’escola. Tindrà el suport del cap d’operacions de la zona i mantindrà reunions amb els responsables per valorar expectatives i implementar plans de millora. Estarà sempre a disposició de l’escola i vetllarà pel compliment rigorós dels compromisos adquirits.

Igualment l’equip d’operacions tindrà el suport dels experts que integren els diferents departaments de Sodexo Espanya.

Formació contínua

A Sodexo hem volgut fer un pas més enllà en la formació dels nostres empleats. Per això, a partir d’un model universitari, hem creat el nostre programa de formació contínua SODEXO ACADEMY per impulsar i promoure la formació personal i professional dels nostres col·laboradors.

equipo-humano

Disposem d’un ampli catàleg de formació adaptat a la realitat de cada centre i al perfil professional de cada col·laborador:

• Manipulació d’aliments.
• Control d’al·lèrgies.
• Cuina.
• Monitors de menjador.
• Curs de monitors avançat.
• Prevenció de riscos laborals al centre.
• Qualitat i seguretat alimentària.
• Pla d’emergència en centres.
• Etc.