Proveïdors i materies primeres

El Departament de Compres de Sodexo ha elaborat un procediment rigorós per a l’homologació de tots els nostres proveïdors.

• Criteris normatius de qualitat
• Temperatura
• Caducitat
• Estat d’embalatge
• Etiquetatge en cada pas de la cadena
• Seguretat alimentària

Els productes s’ajusten al que especifiquen el Codi alimentari espanyol, els reglaments tècnics i les normes de qualitat previstes per al sector educatiu, així com les normatives que en desenvolupen les condicions específiques en l’àmbit nacional o autonòmic.

• Primeres marques.

• Matèria primera de qualitat extra i categoria primera.