Lehengaiak eta hornitzaileak

Produktuek Espainiako Elikagaien Kode, Araudi Tekniko eta hezkuntza-sektorerako aurrez ikusitako kalitate-arauetan, eta maila nazionalean edo autonomikoan  garatzen dituzten araudiek zehaztutakoa betetzen dute.

• Kalitate arloko arauzko irizpideak
• Tenperatura
• Iraungipena
• Paketatzearen egoera
• Etiketatzea katearen urrats bakoitzean
• Elikadura segurtasuna

Produktuek Espainiako Elikagaien Kode, Araudi Tekniko eta hezkuntza-sektorerako aurrez ikusitako kalitate-arauetan, eta maila nazionalean edo autonomikoan  garatzen dituzten araudiek zehaztutakoa betetzen dute.

• Lehen markak

• Aparteko kalitatea eta lehen mailako kategoria duen lehengaia