Guia pedagògica

guia-pedagogica

Guia pedagògica, un manual d’orientació tècnica per als monitors escolars.

Aquest manual inclou tota la informació necessària per a la gestió eficaç del lleure dels nens, a més d’incloure contingut educatiu sobre resolució de conflictes i tècniques de comunicació.

Oferim una selecció important d’activitats com ara contes, cançons, manualitats, tallers, etc.