Gida Pedagogikoa

guia-pedagogica_eu

Gida Pedagogikoa eskolako begiraleentzako orientazio tekniko eskuliburua da.

Eskuliburu honek haurren aisialdia modu probetxagarrian erabiltzeko beharrezko informazio guztia biltzen du. Gainera, gatazkak konpontzeko hezkuntza-edukia eta komunikazio-teknikak ere jasotzen ditu.

Jarduera hautaketa handia eskaintzen dugu: ipuinak, abestiak, eskulanak, tailerrak eta abar.