Responsabilitat social corporativa

Better Tomorrow Plan

Per respondre totalment als reptes que comporten les àrees de nutrició, salut i benestar, desenvolupament de les comunitats locals i respecte pel medi ambient, Sodexo va iniciar el 2009 una solució de progrés continu anomenada Better Tomorrow Plan..3 pilars fonamentals,
4 prioritats,
18 compromisos

WE ARE – SOM

Els fonaments constitueixen la nostra pedra angular com a empresa responsable.


WE DO- FEM

Els nostres compromisos es concentren al voltant de quatre grans prioritats:

• Ser un ocupador responsable.
• Promoure activament la nutrició, la salut i el benestar
• Fomentar el desenvolupament de les comunitats locals en què.
• Protegir el medi.


WE ENGAGE – ENS COMPROMETEM

Ens comprometem a parlar amb els implicats en les nostres solucions per dur a terme accions comunes que tindran repercussions en les nostres plantes i que contribuiran a l’evolució dels comportaments individuals.