Erantzukizun Sozial Korporatiboa

Better Tomorrow Plan

Elikadura, osasuna eta ongizatea eta tokiko garapena eta ingurumenarekiko errespetuarekin lotutako erronka horiei erantzun osoa eman ahal izateko, Sodexok, 2009. urtean, «Better Tomorrow Plan» izeneko aurrerapen jarraituko irtenbidea abiarazi zuen:oinarrizko 3 zutabe, 
4 lehentasun, 
18 konpromiso

WE ARE – GARA

Enpresa arduratsu gisa gure mugarria osatzen duten oinarriak dira.


WE DO – EGITEN DUGU

Gure konpromisoak 4 lehentasun

Gure konpromisoak 4 lehentasun nagusitan pilatuta daude:

  • Enplegu-emaile arduratsua izatea.
  • Elikadura, osasun eta ongizatea modu aktiboan bultzatzea.
  • Lan egiten dugun toki-komunitateen garapena bultzatzea.
  • Ingurumena babestea.

WE ENGAGE – KONPROMETITZEN GARA

Elkarrizketa eta gure intereseko taldeekin batera jarduerak bultzatzearen alde lan egiten dugu.