Menjador

Oferim cada dia un servei d’alta qualitat, i adaptem els menús a les necessitats nutricionals dels nens.


L’alimentació, base del desenvolupament dels estudiants, ha de ser equilibrada, sana i ha de venir de gust.


El nostre Departament de Food Intelligence, format per un equip de dietistes del més alt nivell, s’encarrega del Pla Menú. Racions adequades, necessitats nutricionals per a cada edat i dietes especials per a alumnes i educadors que ho demanin.

Dissenyem els menús aplicant les pautes que s’indiquen en el Document de consens sobre l’alimentació als centres educatius, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el 21 de juliol del 2010, i per la Conferència Sectorial d’Educació. El disseny del menú escolar es basa en la cerca d’un equilibri nutricional complet segons l’Estratègia NAOS.

Piramide
FOOD4U_web_CAT-01