Manteniment Multitècnic

Optimitzem el funcionament de les seves instal·lacions i garantim la satisfacció i el confort dels usuaris, així com l’estalvi en costos de manteniment.


Les nostres competències tècniques garanteixen el conjunt d’operacions necessàries per assegurar que una instal·lació, edifici, sistema o equip funcioni de manera constant i segura cada dia de l’any. Manteniment preventiu, correctiu, conductiu, normatiu, tècnico-legal, etc.

mantenimiento